VALBEREDNING

En gång om året väljer man nya personer som ska sitta med i styrelsen och bestämma.
Valberedningen ska se till att det är rätt personer med i styrelsen.
Valberedningen ringer till personerna och frågar om de vill vara med och arbeta för FUB ett år eller två år framåt.
När valberedningen har fått ihop namn till alla lediga platser så föreslår de att dessa personerna ska få vara med i styrelsen.
Sedan väljer man på årsmötet om dessa personerna ska få vara med eller om det kanske finns andra personer som ska vara med.

Förutom styrelse så är det andra personer som också ska väljas.

Det är revisorer som ska kolla styrelsen.
Det är naturligtvis valberedning till nästa år.
Det är olika representanter.

 

 

 

Så här står det i "Styrelseboken" ISBN 91-7027-242-5.

Ta fram bra kandidater

.. En valberedning är en grupp människor som har till uppgift att under året försöka vaska fram personer som är lämpliga att sitta i styrelsen. Valberedningen brukar också föreslå ordförande och sekreterare för stämman. ..  Det finns inget som hindrar att det dyker upp flera konkurrerande valberedningar på en stämma. .. Valberedningen ger sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer, och andra funktionärer. .. Det kan vara lämpligt att ta med valberedningens förslag i kallelsen till stämman.