SEKRETERARE

 
Sekreteraren är den personen som oftast skriver protokoll när det är möten. Ofta är det sekreteraren som också har hand om post och utskick till medlemmarna.
Man kan ha ett KANSLI som sköter det mesta pappersarbetet i stället för sekreteraren.

 

 
Så här står det i "Styrelseboken" ISBN 91-7027-242-5.

Den person som väljs till sekreterare ska

  • förbereda styrelsens sammanträden och organisationens stämmor
  • föra protokoll över styrelsesammanträdena
  • förvara skrivelser mm
  • se till att styrelsens beslut följs upp
  • underteckna skrivelser mm, tillsammans med ordföranden och förvara kopior av dessa
  • göra förslag till verksamhetsberättelse.

Välj en sekreterare som systematiskt kan ordna organisationens protokoll, brev, skrivelser mm och som har lätt att uttrycka sig i skrift. Det är viktigt att en efterträdare på ett enkelt sätt kan hitta handlingar som gjorts tidigare, som t ex avtal mm.