2002-09-25
Rättsombud      

FUB utbildar kontinuerligt rättsombud som ska kunna stödja dig i dina kontakter med exempelvis myndigheter.

Alla våra rättsombud har naturligtvis tystnadsplikt.
De kan hjälpa till att få rätt på uppenbara felaktigheter som till exempel tvångsförflyttningar från väl fungerande boendegrupper.

Tycker du att någonting är helt tokigt så hör av dig till något av våra rättsombud för att få hjälp och stöd.

Juristsidan hos FUB riks.

Lena Skoglund
Tel. 0734-100284
E-post lena.skoglund@handihand.se 
2014-04-03

Annelie Sylven Troedsson
Lund, 
Tel.
042 - 923 36
E-post
Annelie.Sylven_Troedsson@luopen.lu.se  2014-04-03

Charlotte Söderlund Telefon 0456-21864
E-post                  Mobil: 0709-503269

Om Du undrar något så kontakta:
FUB Skånes kansli

Sidan uppdaterad: 2014-12-18