2002-09-25
Rättsombud      

FUB utbildar kontinuerligt rättsombud som ska kunna stödja dig i dina kontakter med exempelvis myndigheter.

Alla våra rättsombud har naturligtvis tystnadsplikt.
De kan hjälpa till att få rätt på uppenbara felaktigheter som till exempel tvångsförflyttningar från väl fungerande boendegrupper.

Tycker du att någonting är helt tokigt så hör av dig till något av våra rättsombud för att få hjälp och stöd.

Juristsidan hos FUB riks.

Lena Skoglund
Ringvägen 65
280  20  Bjärnum
Telefon 0451-217 26
Telefax  0451-208 15
E-post lena.skoglund@handihand.se 
2001-11-20

Tore Bernhardsson
Telefon 0414-440224
2002-09-01
E-post fub6sydost@yahoo.se  2002-09-01

Annelie Sylven Troedsson
Lund, 
Tel. 046-189018 
E-post Annelie.sylven_troedsson@jurenh.lu.se   
2002-11-21

Hittar du fel eller har tips på innehåll på denna sidan så skriv till:
webmaster@fub-skane.org