ORDFÖRANDE

 
Ordföranden ska se till att alla i föreningen gör det de blivit tillsagda. Alla har lika stort ansvar därför måste alla hjälpa till.
Ofta har ordföranden uppgiften att prata med olika myndigheter och andra föreningar

 

Så här står det i "Styrelseboken" ISBN 91-7027-242-5.

Ansiktet utåt
Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är organisationens officiella ansikte utåt. Han ska noga följa organisationens verksamhet och se till så att övriga ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt. Han ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls något så när regelbundet och när det behövs.

Önskvärda egenskaper
God diplomat, gott omdöme, respekt från omgivningen, en bra organisatör, tydlig, lyhörd för medlemmarnas önskemål, kraftfull sedan beslut väl har fattats, goda kunskaper om verksamheten, besjälad av verksamhetens idé.