Ordförandes sida

2018-03-08

God fortsättning på år 2018.

Ett år som för många, inte minst personer med funktionsnedsättning, kommer att bli oerhört viktigt.

2018 är ett valår och många löften kommer att presenteras inte minst  vid alla de valdebatter som står för dörren. Löften som till viss del kommer att svikas. Så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Politikerna har en eller annan förklaring till varför löften inte kan genomföras.

Din röst är viktig inte minst när det är dags för val till riksdag, region och kommun.

LSS-utredaren skall under hösten presentera sitt förslag och här kan vi förvänta oss både det ena och det andra. Det är bara hoppas att utredaren lyssnat på funktionshinderrörelsen och dess olika argument för att stärka LSS.

Färdtjänsten är som vanligt ett aktuellt ämne. Samordningen är på sina håll under all kritik och inte blir det bättre när vi kommer med förslag på samordning…….

Fick strax före jul lyssna till ett samtal där beställningscentralen ändrade hämtningstiden (kvällsresa) för en rullstolsburen person vilket fick till följd att vederbörande missade hemtjänsten.

I sammanhanget kan nämnas att resan var bokad efter alla konstens regler d v s i god tid. Skrämmande att sådant här överhuvudtaget inträffar.

Ett bättre 2018 när det gäller färdtjänsten står också på önskelistan. 

Hälsningar

Jan-Åke Wendel
Ordförande


2017-08-28

Har du funderat över var dina nära och kära med funktionsnedsättning skall bo när det är dags att flytta hemifrån?

En del säger kanske den tiden den sorgen, men det gäller att vara ute i god tid.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar nämligen att 56 % av landets kommuner för tillfället har brist på särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning. Totalt uppger 163 kommuner att de har underskott och 117 kommuner bedömer att utbudet är i balans. Mer om detta kan du läsa om du går in på www.hemyra.se/nyheter/de-allra-mest-sarbara-gloms-bort/ 

där du också kan se hur det står till i kommunen där du bor.

Ovanstående är uppgifter är hämtade från artikeln.

Vilken sommar

Alla människor klagar på vädret. Enl. uppgifter skall årets sommar i Skåne vara den sämsta på 70 år. Väder har ju alltid funnits och tur är väl det för annars hade vi inte fungerat. Men man kan ju få ha synpunkter på vilket som är det perfekta vädret.  Regn och rusk ligger inte precis på topp men ibland kan det också klagas på om det är för varmt.

I Sydeuropa talade man i början av augusti om temperaturer kring 45 grad och det vill väl ingen ha. Nej lagom är bäst.

Om det nu är så att många klagar, varför försöker ingen göra något åt det… vädret menar jag.

Kom med du också

Verksamheterna i föreningen drar nu igång. Ta tillfället i akt och kom med i gemenskapen antingen det gäller dans, barngrupper eller studiecirklar m.m. Tillsammans blir vi starkare i arbetet för personer med funktionsnedsättning.

Vi skall arbeta för att FUB skall vara den organisation som beslutsfattarna lyssnar på.

Hälsningar

Jan-Åke Wendel

 

2016-11-22

Dagens stora samtalsämne inom funktionshinderrörelsen är LSS- utredningen.

Det mesta handlar om assistansen men vi får inte glömma övriga som ingår i LSS. Att sätta grupper mot varandra är inte rätt.  Alla som har LSS-insatser har lika stor rätt till ett värdigt liv.  Ett  digert arbete pågår för att övertyga beslutsfattare om vikten av att stärka LSS.

 Du som har företag, stort eller litet, har nu möjlighet att stödja FUB både på lokal- och riksplan genom ett medlemskap i 1956 klubben. Medlemsavgiften är 1956 kronor per år.

Vill du också bli medlem kontakta undertecknad på telefon 0738-552777.

 När detta skrivs är det november och en månad till julafton och ytterligare en vecka till nyårs afton och därför vill jag redan nu önskar Er alla…..

 God jul och ett Gott Nytt År.

Jan-Åke Wendel

 

2016-08-30

Färdtjänstchaufför vägrade visa legitimation

Vad händer när man för fram klagomål på färdtjänsten till Skånetrafiken ? Ja, förhoppningsvis skall det ske en förbättring eller i alla fall ett godtagbart klargörande men så är det inte alltid.

I maj månad arrangerade   FUB Kristianstad föreningsdans på restaurang Metropol. Vid  dansens slut skulle en av våra medlemmar bli hämtad med färdtjänst och mycket riktigt kom en bil men med en chaufför som inte hade synlig legitimation och inte heller reglementsenlig klädsel. När vi bad om att få se hans legitimation vägrade han visa denna och då uppstår ju en misstanke om det verkligen var en chaufför med rätt att köra taxi/färdtjänst. Diskussionen med chauffören slutade med att han åkte vidare utan att få med sig vår medlem.

Hela händelsen har rapporterats till Skånetrafiken som i sin tur varit i kontakt med taxibolaget. Detta har förklarat sig med ett svar som ungefär ”vadå”.

Det är skrämmande att Skånetrafiken inte tar dessa klagomål på större allvar.

Transporten utfördes inte utav något av våra lokala bolag varför chauffören inte var känd.

Skall vi ha en fungerande färdtjänst är det viktigt att ta tillvara våra lokala taxibolags kunskap om våra färdtjänstberättigade. Chaufförerna är kända och våra medlemmar känner trygghet. Taxibolag som kommer från helt andra platser i Skåne men utför färdtjänst i Kristianstad med omnejd har inte den kunskapen och det är ett av problemen. Samma sak gäller naturligtvis i andra kommuner, de lokala bolagen har den bästa kännedomen.

Något att tänka på vid nästa upphandling…… Skånetrafiken.

Jan-Åke Wendel

 

 

2016-04-05

Jag har många gånger funderat över begreppet  Allas lika värde.

Fungerar det i dag ?

När det gäller personer med utvecklingsstörning så är det nästan alltid en strid för att få tillgång till det som skrivs i LSS. Många gånger skall det ifrågasättas och som följd av det bli ett negativt beslut. En person med utvecklingsstörning skall ha rätt till ett värdigt liv, ett liv som alla andra. Att man sedan behöver hjälp för att det skall fungera är en självklarhet, kan man tycka. Men så är det inte alltid.

Många gånger diskuteras rätten till ledsagning eller kontaktperson. Inte minst då man bor i ett LSS-boende. När man flyttar till exempelvis en gruppbostad säger vissa att man inte skall ha ledsagare utan där skall personalen ställa upp. Ja, så är det i vissa gruppbostäder men inte i alla. Här bör det vara lika för alla oberoende i vilken kommun man bor.

Vi har inte resurser är inte skäl nog för ett nej.

Får man inte den hjälp och stöd som en ledsagning/kontaktperson innebär blir man begränsad i sitt leverne och ges ingen möjlighet delta i de aktiviteter som erbjuds. 

Nu hoppas jag att alla får en skön och innehållsrik vår och sommar !

 

Hälsningar

Jan-Åke Wendel

 

 

 

2015-06-23

Knoppar brista, blommor står i blom och gräsmattorna är gröna. Tidningarna lockar med allehanda arrangemang, men inte för alla. Många är de personer med funktionsnedsättning som inte har en chans att få ta del av det stora utbudet om inte personalen på LSS-boendet ställer upp eller om ansökan om ledsagning avslås. Det är alltså någon annan som beslutar om när och var eller hur en person med funktionsnedsättning skall komma utanför dörren.

Tänk dig att du vaknar upp på morgonen och tittar ut genom fönstret, solen skiner och det inbjuder verkligen till att göra något annat än att sitta inne…..

Men det är inte säkert du kommer ut i dag för det är inte planerat.

Är det så det var tänkt när lagar och förordningar stiftades. Nej, naturligtvis inte men det har bara blivit så därför att det finns en del personal och beslutsfattare som inte kan sätta sig in i den funktionsnedsattes rättigheter.

Därför blir det ingen promenad eller utfärd just i dag….

 Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad kan vara en bra början för de som hellre säger nej än ja……

 En skön och innehålls rik vår och sommar önskar jag Er alla.

Jan-Åke Wendel
Ordförande

 

2015-01-11

Flera tusen chaufförer som utför serviceresor

saknar Skånetrafikens certifiering

I oktober månad fick jag vetskap om att det fanns 3000 chaufförer som utför serviceresor. Endast 105 av dessa hade  Skånetrafikens interna förarcertifiering. 29 skulle göra om provet eftersom de kuggade vid första uppskrivningren.  Skånetrafiken beräknar att övriga skall vara godkända inom 3 år, men ibland hinner förarna inte göra provet innan kontraktet med Skånetrafiken utgår. Flera förare klarar inte certifieringen på grund av språket.

Nu undrar vi om ytterligare förare blivit godkända av Skånetrafiken eller är det så att det fortfarande finns några tusen chaufförer som utför serviceresor utan Skånetrafikens certifiering.

Det är inte acceptabelt att våra funktionsnedsatta skall behöva åka med chaufförer som inte blivit godkända för att få köra serviceresor.

Nu krävs en skärpning av både Skånetrafiken och Transportörerna: Se till att kraven som ställs på chaufförerna/transportörerna också blir genomförda.

 

uppdaterad 2015-06-23