Tuta och kör

       
FUB i Hässleholm

Ordförande Karin Norrgran
Postlåda 9006
281 53 Finja
 

Kassör Kjell Göran Hansson
Vingtors väg 11
281  42  Hässleholm
Telefon 0451-132 67
E-post kjell.g.hansson@swipnet.se
Postgiro 22 51 02-3

Föräldrarådgivare
Siv Eriksson-Nilsson
Bäckaröd
280 23  Hästveda
Telefon 0451-340 13

Rättsombud 
Lena Skoglund

 

2011-02-24