OBS! Glöm inte att ladda om sidan när du öppnar den. Annars ser du inte ny information.

Tryck på cirkeln med en pil i webbläsarens fönster eller tryck på tangenten märkt F5


Vi är ett länsförbund under FUB.
FUB Skåne bildades 2001 genom en sammanslagning av de olika länsförbunden i Malmöhus, Kristianstad och Malmö stad.

Våra medlemmar är lokalföreningarna i Skåne
och Inre Ringen

Rapport "Enkät om Covid-19 smitta i gruppbostäder"

Inbjudan till höstkonferens

Riks-FUB rapport "Svenska staten sviker de svagaste"

FUB Skåne har runt 3000 medlemmar.

Vår uppgift som länsförbund är:

  • Ordna kurser för föreningarnas medlemmar.

  • Informera politiker och bestämmande om våra behov och vad lagen ger oss rätt till - lobbying.

  • Söka anslag för FUB:s verksamhet hos Region Skåne.

 FUB Skåne driver i samverkan med Region Skåne familjeläger

  • Familjelägerna är till för familjer som nyligen fått ett barn med utvecklingsstörning.

Om Våra principer för hemsidan

Vi är lika olika som Ni

 
Hittar du fel eller har tips på innehåll på denna sidan så skriv till:
FUB Skånes kansli

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14