Länkar

En länk är ett ord som man kan klicka med musen på för att en ny sida ska komma upp på datorns bildskärm. Länkar visas som understrukna ord med blå text. När du har tryckt på länken en gång ändrar den färg och är inte längre blå.
Riksförbund Myndigheter och liknande
Riksförbundet FUB Habilitering Region Skåne
Riksföreningen Autism  
Riksförbundet RBU  
Svenska Downföreningen
 
Funktionsrätt Sverige Certec - Avdelningen för rehabilite-
ringsteknik, Institutionen för
designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.
 
Regionala organisationer  
HSO Skåne  
Utbildningar  
Österlens Folkhögskola  

Har du förslag på länkar så kontakta:
FUB Skånes kansli

Sidan uppdaterad: 2020-04-16