Våra Medlemsrådgivare  
FUB:s medlemsrådgivare erbjuder rådgivning till                

  • föräldrar som har barn - även vuxna barn - med utvecklingstörning, 
  • syskon till personer med utvecklingsstörning 
  • eller andra anhöriga.

Kontakten med medlemsrådgivaren kan vara särskilt värdefull för nyblivna föräldrar.
Få är förberedda på att få ett annorlunda barn.
Få kan föreställa sig vad den nya situationen innebär praktiskt och känslomässigt.

Medlemsrådgivaren kan vara till god hjälp när familjen står inför förändringar som att barnet skall börja på dagis, i skolan, på korttidshem, eller förbereda sitt liv som vuxen och flytta hemifrån.

Vem är medlemsrådgivare?

De allra flesta medlemsrådgivare är själva föräldrar till barn med utvecklingsstörning, så de har varit där den nya föräldern är.

Medlemsrådgivaren är varken jurist eller socialarbetare. Hon eller han är en samtalspartner, en utbildad och erfaren medmänniska som du kan diskutera igenom ditt bekymmer med. Alla medlemsrådgivare har gått en grundutbildning inom FUB och deltar regelbundet i fortbildningar och träffar där de fördjupar sin kunskap.

Vad gör medlemsrådgivare?

Medlemsrådgivarna är orienterade inom alla de olika former av stöd samhället erbjuder och kan utifrån kunskap och erfarenhet ge förslag och infallsvinklar. De kan hjälpa till med ansökningar om stöd och i undantagsfall följa med som ett personligt stöd vid möten med olika myndighetspersoner.

FUB:s medlemsrådgivare har inga färdiga svar och lösningar, men kan vara det personliga stöd som hjälper dig och din familj fram till lösningar som känns riktiga för er.

Medlemsrådgivaren kan även, om du så önskar, förmedla kontakten med föräldrar som har barn med samma eller liknande funktionsnedsättning som ditt barn har. Att träffa andra i samma situation som man själv kan ge gemenskap, styrka, hopp och nya kunskaper.

Alla medlemsrådgivare har lämnat en skriftlig försäkran om tystnadsplikt.

De behöver inte vara medlem i FUB för att kontakta våra medlemsrådgivare.

Anki Celander, Telefon 042-210261  2002-06-07
Länsrådgivare

Maj-Lis Johnsson Telefon 044-244041  2001-11-23
E-post            
Mobil: 0733-244041
 
Lena Landin Telefon 0702-72 27 01 2016-09-08
E-post

Roger Brolin Telefon 0709-433437
E-post

Siv Eriksson-Nilsson Telefon 0451-340 13 2001-11-20
Bäckaröd,
280 23  Hästveda

Inger Olsson Telefon 044-47168  2001-01-03
Bjälkarp pl.1268, 28060 Broby

Ann-Sofie Hemström - Malmö 2001-12-28

Har Du frågor kontakta:
FUB Skånes kansli

Sidan uppdaterad: 2016-09-10