FUB i Lund med omnejd - Lund, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Hemsida :
e-post : 
fub.i.lund@telia.com

KANSLI öppet 8,00-12,00
Norra Gränsvägen 1, 
226 47 Lund, 
Telefon 046-138949, 
Fax 046-158157

Informationsbladet LundaFUBaren utkommer med 10 nr per år till medlemmarna.

2002-02-12